มาร์ชบางเทา

เทิดเกียรติ บางเทา เราถิ่นนี้
น้องพี่ ร่วมรัก สมัครสมาน
จากป่า ดงดอน กันดาร
ก่อประสาน เป็นชื่อ สถาบัน
ทักษิณ แดนดิน ด้ามขวาน
ชื่นบาน ภูเก็ต เกาะสวรรค์
บารมี ย่ามุก ย่าจัน
ผูกสัมพันธ์ ไทยพุทธ อิสลาม
สามัคคี มีปัญญา คารวะ
เสียสละ ปกป้อง ถิ่นสยาม
การกีฬา การดนตรี ระบือนาม
ก้องเกียรติงาม ของเรา ชาวเทา-แดง
บ.ท. บางเทา เรานั้น
มุ่งมั่น ฟันฝ่า กล้ากำแหง
ชุมชน ร่วมมือ ร่วมแรง
เข้มแข็ง ด้วยรัก สามัคคี
ผืนธง โบกพลิ้ว ปลิวสะบัด
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ รักศักดิ์ศรี
จะฝันใฝ่ สร้างศรัทธา ด้วยความดี     
เพื่อผองเรา เปรมปรีดิ์ ชั่วนิรันดร์


 

เพลง บางเทารำลึก

บางเทาของเราแต่ก่อน เป็นป่าดงดอนไร้ความงามตา
เราพวกเราช่วยกันสร้างมา ก่อสร้างมากมี
ปลิดทิ้งถึงความปราชัย หากใครเข้ามาย้ำยี
ก่อความมากมี ทุกคนพลีชีพตน
ให้บางเทาของเราหนาแน่น รวมไว้เป็นปึกแผ่น
ณ แดนถิ่นของเรา บ้านบางเทา บ้านบางเทา

[กลับหน้าแรก]

 
  โรงเรียนบ้านบางเทา 103 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-324134
webmaster : krulek@gmail.com
LastUpdate : มิถุนายน 2557