[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง : หนึ่งแสนครูดี


แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๖
| เข้าชม : 330 |
ผู้เขียน : นางสาววันดี ช่างเหล็ก
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบางเทา
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้