[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม  คลิ๊ก... ดูภาพทั้งหมด

งานวัดผล....
การฝึกอบรมวิชาผู้กำก....
งานวัดผล....
ดนตรีสากล....
งานศิลปะช่วยพัฒนาการ....
หนึ่งแสนครูดี....
ศิลปะสร้างสรรค์สำหรั....
พัฒนาการเด็ก....
ความสำคัญของนาฏยศิล....
กิจกรรมการเรียนรู้ปฐ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 52
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 39
 นายไพรัช นุ่นรักษา 19
 รูสหน๊ะ แต 8
 น.ส.พรพิมล พิพัฒน์ 6
 สุภาภรณ์ ปะหนัน 6
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
17 คน
สถิติปีนี้
104 คน
สถิติทั้งหมด
1607 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอนประจำวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ....
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561....
แบบบันทึกการอ่าน ส.ค. 61....
แบบบันทึกอ่านออกเขียนได้ มิ.ย 61....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         KM


         ครูตาลเริงร่า

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

งานวัดผล
    รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2557.....อ่านต่อ

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
    อบรมความรู้เบื้องต้น ( B.T.C ).....อ่านต่อ

งานวัดผล
    ดาวน์โหลดปพ.๕ เพื่อนำสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดผล.....อ่านต่อ

ดนตรีสากล
    คุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ย่อมแตกต่างกันด้วยองค์ประกอบหลายประการ เค.....อ่านต่อ

งานศิลปะช่วยพัฒนาการสมอง
    ศิลปะ.....อ่านต่อ

หนึ่งแสนครูดี
    การทำงานของครูท่ีสมควรได้รับเชิดชูเกียรติ.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
งานวัดผล ( 291 / )
บันทึกผลการเรียน ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2559
แบบบันทึกผลการเรียน ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2559
เอกสารวิชาการโรงเรียนบ้านบางเทา ( 296 / )
เผยแพร่ผลงาน
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์และการสำรวจอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เอกสารวิชาการโรงเรียนบ้านบางเทา ( 325 / )
สำรวจข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
สำรวจข้อมูลบุคลากรภาครัฐ